Valmistuksen- ja tuotannonohjaus
– MES-ratkaisut

MES-järjestelmä tarjoaa työkalut digitaalisen, hajautetun tiedon yhtenäistämiseen sekä auttaa varmistamaan, että eri käyttäjäryhmillä on pääsy tarvittavaan tietoon. MES-järjestelmä ratkaisee tehokkaasti haasteita erityisesti yrityksissä, joissa tuotannon tieto on hajallaan ja vaikeasti hallinnoitavissa.

Parhaimmillaan MES-järjestelmä on operatiivisen tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan, asiakkaalle luvatussa toimitusajassa pysymiseksi. Oikein valittu MES tukee toimitusvarmuuden lisäksi muun muassa asetettuja laatutavoitteita sekä tuottavuuden parantamista.

Jotta tiedolla johtaminen ja tätä kautta tuottavuuden parantaminen on mahdollista, tulee tiedon olla ehdottoman luotettavaa. Oikein valittu MES-järjestelmä kerää tietoa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tuotantokoneilta, laitteilta, operaattoreilta sekä muista käytössä olevista järjestelmistä.

AVEVA Wonderware on yksi maailman eniten käytettyjä MES-tuotantojärjestelmien alustoja. Wonderware-alusta on skaalautuva, mikä mahdollistaa sovellukset pinekohteista laajoihin prosessiteollisuuden monitehdasprojekteihin. Wonderware MES-alustaa käyttävät esimerkiksi Coca-Cola, Nucor, Arla Foods, Nestle, Valmet Automotive Oy sekä Apetit Oy.

Miksi automatisoida operatiivista toimintaa?

Luotettavan, reaaliaikaisen tuotantotiedon avulla tuotantojohto ja operaattorit ovat paremmin varusteltuja virtaviivaistamaan tilauksia ja tuotannon toteutusta, seuraamaan tuotteiden muutosta raaka-aineista valmiiden tuotteiden kautta ja arvioimaan paremmin saantoa, laatua, resurssien käyttöä ja resurssien hallintaa. Valmiiden IIoT ratkaisujen avulla ihmisten ja koneiden yhteistoiminta on entistä tehokkaampaa.

Real-Time Operations Control Platform webinar recording

Tutustu tarkemmin Wonderwaren MES-ratkaisuihin

Lataa MES-järjestelmän whitepaper (englanniksi) ja opi lisää ratkaisun hyödyistä.

Q
Q

Wonderware MES-ratkaisut

Ratkaisut asiakaskohtaiseen joustavaan tuotantoon sekä tuottavuuden mittaukseen, raportointiin ja jäljitettävyyteen.

Wonderware MES Software Operations

Tuotannon seuranta, hallinta ja jäljitettävyys reaaliaikaisesti – tuotannon raaka-aineista lopputuotteeksi.

Wonderware MES Software Performance

Tuotannon tehokkuuden seuranta ja optimointi.

Wonderware MES Software Quality

Tuotannon laatuseuranta.

 

Wonderware Enterprise Integrator

Enterprise Integrator soveltuu rajapintajärjestelmiin ja muihin järjestelmiin kuten ERP-, laboratorio- ja varastosovelluksiin.

Wonderware InBatch

Batch panosprosessien hallintaohjelmisto.

Wonderware IntelaTrac

Huollon ja ennakoivaan ylläpidon järjestelmä, jossa voidaan hyödyntää erilaisia mobiilitekniikoita myös kenttähenkilöstölle.

Wonderware QI Analyst

Tilastollinen prosessinohjausten analyysi- ja hallintaohjelmisto.

Wonderware Recipe Manager Plus

Reseptien hallintaohjelmisto.

 

Wonderware Workflow Skelta BPM

Ohjelmisto modulaariseen automaation ja tuotannon mallitukseen ja hallintaan. Mahdollistaa täysin uudenlaisen tuotannonsunnittelun ja -hallinnan sekä paremman tehokkuuden.

Dream Report -raporttityökalu

Helpot raportit ja dashboardit kerätystä datasta eri järjestelmistä.

Koulutuksia aiheesta

Viimeiset menneet Tapahtumat

iv>
div>

Haluatko tietää lisää? Ota meihin yhteyttä!